Redactie

Tv-zenders en distributeurs moeten akkoord vinden over uitgesteld kijken

De Vlaamse televisiezenders liggen al geruime tijd in de clinch met distributeurs als Belgacom en Telenet over het uitgesteld kijken. Een decreet dat deze week door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, moet enkele afspraken vastleggen tussen beide partijen.

Digitale televisie is ondertussen goed ingeburgerd in de Vlaamse huiskamer en veel gezinnen maken gebruik van de opnamefunctie van hun decoder om reclameblokken door te spoelen. De televisiezenders zien daardoor hun inkomsten uit reclame wegvloeien en vroegen om nieuwe regelgeving.

Vorig jaar dienden CD&V, N-VA en sp.a een voorstel van decreet inzake signaalintegriteit in, dat bepaalt dat televisiezenders eigenaar zijn van hun televisiesignaal en distributeurs dus toestemming moeten vragen om ingrepen op dat signaal – zoals uitgesteld kijken – mogelijk te maken.

De distributeurs waren hier niet mee opgezet omdat het voorstel de zenders een vetorecht gaf en de ontwikkeling van nieuwe diensten zou tegenhouden. Het voorstel werd na hoorzittingen en adviezen aangepast en zenders en distributeurs moeten nu “ter goeder trouw” samen een compromis zoeken.

Mediaconsulent Jo Caudron heeft zich op Twitter al uitgesproken over het decreet dat woensdag door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Hij noemt het een slecht decreet dat niets zal oplossen en de betrokken spelers nog meer zal polariseren.

Zenders en distributeurs krijgen drie maanden de tijd om tot een compromis te komen. Als na die bemiddelingsperiode geen akkoord is bereikt, kan om een tussenkomst door de Vlaamse Regulator voor de Media worden gevraagd. Die tussenkomst mag maximaal drie maanden duren.

Voorafgaand aan de bemiddelingsperiode wordt wel een overgangsperiode van een half jaar voorzien, vanaf de dag dat het decreet in werking treedt. Zenders en distributeurs hebben in principe dus negen maanden de tijd om een akkoord te bereiken vooraleer de VRM wordt ingeschakeld.

De extra inkomsten die de zenders door de nieuwe regeling van de distributeurs ontvangen, zullen ze in Vlaamse producties moeten investeren.

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.