Geluid

Workshop: Een AV-receiver installeren – Deel 2

Om de zes luidsprekers van een 5.1-opstelling correct op elkaar af te stemmen, moet je geen audio-expert zijn. Gewoon de automatische kalibratiefunctie gebruiken volstaat voor een goede basis.

Nadat we in het eerste deel van deze workshop de ingangen van onze av-receiver correct hebben afgesteld, nemen we dit keer het audioluik onder de loep.

Audio is een erg ingewikkeld vakdomein. Om het geluid te horen dat je wil horen, moet er rekening gehouden worden met onnoemlijk veel factoren. Niet alleen de karakteristieken van je versterker en luidsprekers zijn van belang, maar ook de omgeving waarin de luidsprekers staan opgesteld. Dat is makkelijk te begrijpen als we je vertellen dat geluid in heel de ruimte weerkaatst en geabsorbeerd wordt.

Ruimtelijk inzicht
Klap gewoon even in je handen in een lege kamer en je weet wat we bedoelen met ‘reflecties’. Het typische droge, holle echo-effect dat je in zo’n kamer hoort, willen we natuurlijk kost wat kost vermijden. Sommige materialen zoals gordijnen hebben dan weer een sterk absorberend vermogen en weerkaatsen haast geen geluid. De aankleding van een ruimte heeft dus een grote invloed op de weergavekarakteristiek.

Als een ruimte te veel geluid absorbeert, zal je alleen de geluidsgolven horen die rechtstreeks op jou afkomen. Een boekenkast, met zijn typische oneffen oppervlak omdat niet alle boeken even diep zijn, werkt dan weer als een diffusor. Die reflecteert geluid, maar dan in alle richtingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een naakte muur die geluid maar in één richting reflecteert.

De juiste timing
Voor een surround-opstelling komt er nog een probleem bij: de onderlinge afstand van de luidsprekers tot de luisteraar. Om het juiste geluidseffect op het juiste moment te horen, moet de av-receiver de afstand van de luidspreker tot de luisteraar kennen. Anders kan het er wel eens op lijken dat bepaalde effecten te vroeg of te laat te horen zijn, in vergelijking met wat er op het scherm gebeurt.

Voor een 5.1- of 7.1-opstelling is het bijna onmogelijk om alles correct af te regelen met de hand, zeker als je ook nog rekening wil houden met meer dan één luisteraar. Fabrikanten van av-receivers hebben dat goed begrepen en bouwen tegenwoordig vaak een automatisch kalibratiesysteem in.

Als voorbeeld leiden we je door de automatische kalibratie van de Onkyo TX-SR606 die we ook in de eerste workshop gebruikten. Op een klein half uurtje tijd stel je daarmee alle benodigde parameters goed in. Jaag wel eerst even iedereen de kamer uit, want je moet deze kalibratie met zo weinig mogelijk omgevingsgeluiden verrichten.
 

,

De automatische kalibratie start zodra je de bijgeleverde microfoon vooraan inplugt. Monteer de microfoon op een statief of zet stoelen klaar op de luisterposities, maar hou de microfoon vooral niet vast met je hand.

,

De eerste plaats die we uitmeten is de meest centrale luisterpositie. Dat is (hopelijk) de plek waar je zelf het meest zit. Monteer de microfoon daar op oorhoogte en druk op OK om de metingen te starten.

,

De receiver stuurt nu testtonen naar elke luidspreker. Zoals te zien is op het scherm, wordt er automatisch uitgegaan van een 7.1-opstelling. Tijdens deze metingen zal de av-receiver zelf vaststellen welke luidsprekers al dan niet aangesloten zijn.

,

Na het meten van de centrale luisterpositie, vraagt de av-receiver om de microfoon op de linker- en rechterluisterpositie te plaatsen. Enkel de aangesloten luidsprekers worden nu gemeten. Na het meten zie je de resultaten, die je opslaat door Save te selecteren.

,

Je kan de resultaten nu nog bijregelen. Ga in het menu naar 2. Speaker Setup, 2. Speaker Configuration. De laatste twee instellingen worden niet automatisch bepaald. LPF of LFE kan je zonder problemen op 100Hz laten staan. Zet Double Bass af als de metingen aangeven dat je Full Band front-luidsprekers hebt.

,

Je kan nog een laatste verificatie doen in menu 2. Speaker Setup, 4. Level Calibration. Door elke speaker te selecteren, hoor je een testtoon uit die speaker. Die moet steeds even luid klinken. Vind je na kalibratie dat een bepaalde speaker te stil of te luid staat afgesteld, dan kan je dat hier aanpassen.

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.