Redactie

Actievoorwaarden en spelregels

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle prijsvragen van ForWarD Consumer Electronics B.V. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels prijsvragen.
1. Prijsvragen worden uitgeschreven door ForWarD Consumer Electronics B.V. gevestigd te Amsterdam. Op prijsvragen zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan prijsvragen is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een prijsvraag.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de prijsvraag staat aangegeven in de beschrijving van de prijsvraag.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een prijsvraag persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. ForWarD Consumer Electronics B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal ForWarD Consumer Electronics B.V. hiervoor zorg dragen.

14. Medewerkers van ForWarD Consumer Electronics B.V. zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van prijsvragen worden verkregen, worden alleen gebruikt door ForWarD Consumer Electronics B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ForWarD Consumer Electronics B.V.

17. ForWarD Consumer Electronics B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de ForWarD Consumer Electronics B.V. per e-mail via:  redactie@fwdmagazine.be. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
 

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.