Redactie

EU: geluidslimiet mp3-speler moet omlaag

De bestaande controles op geluidsniveaus van draagbare muziekspelers moeten worden herzien, stelt Meglena Kuneva, eurocommissaris voor consumentenbescherming. Ze denkt aan een verlaging van het toegestane maximale geluidsniveau van de apparaatjes.

Aanleiding is een nieuw onderzoeksrapport waartoe Kuneva opdracht heeft gegeven. Hieruit blijkt dat gebruikers van persoonlijke muziekspelers een blijvend gehoorverlies riskeren als ze ten minste vijf jaar lang een uur per dag naar luide muziek luisteren op hun mp3-speler. De risicogroep zou bestaan uit 2,5 tot 10 miljoen EU-burgers.

Bestaande norm
Er bestaat momenteel weliswaar al een Europese veiligheidsnorm die het geluidsvolume van persoonlijke muziekspelers beperkt tot 100 decibel, maar "de bezorgdheid over gehoorschade als gevolg van lange blootstelling aan deze geluidsbronnen neemt toe", aldus Kuneva. "Deze schade is grotendeels te voorkomen door maatregelen zoals een verlaging van het geluidsniveau en de duur van de blootstelling."

Ze merkt op dat de nieuwe generatie van persoonlijke muziekspelers het geluid bij een zeer hoog volume kan weergeven, zonder kwaliteitsverlies. "We moeten in het licht van dit wetenschappelijk advies de bestaande controles herzien, zodat zij volledig doeltreffend zijn en aan de nieuwe technologie zijn aangepast." In het rapport wordt 89 decibel genoemd als de limiet om veilig muziek te luisteren.

Voorlichting
Daarnaast moeten consumenten zich bewust worden van de gevaren van het frequent en langdurig op hoog volume luisteren naar muziekspelers. Informatie hierover moet voor iedereen beschikbaar komen, vindt Kuneva. Volgens haar beschadigen vooral jonge mensen hun gehoor onbewust.

Begin 2009 houdt de Europese Commissie een seminar om met de sector en andere partijen te praten over te nemen maatregelen. Het zal onder meer gaan over technische oplossingen om gehoorschade te beperken en over eventuele extra regels of strengere veiligheidsnormen.

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.