Redactie

Acties van Philips voor betere recyclage

Het lijkt dat Philips toegeeft aan de druk van Greenpeace. Het concern heeft gisteren bekendgemaakt dat het zich meer gaat inspannen voor de terugname en recyclage van consumentenproducten. Maar Greenpeace vindt de toezeggingen maar vaag.

Philips kondigt drie initiatieven aan die het voor consumenten gemakkelijker moeten maken om afgedankte producten te recycleren. Ten eerste gaat dit jaar in India een proefproject van start rond vrijwillige productinzameling. Volgend jaar volgen projecten in Brazilië en Argentinië.

In deze landen is er geen wetgeving voor elektronisch afval. De proeven zijn bedoeld om ervaring op te doen in het opzetten van goede inzamelsystemen voor elektronica aldaar. Mogelijk komen er later projecten in andere landen.

Samen beter dan alleen
Ten tweede gaat Philips in de EU, Noord-Amerika en Japan nauw samenwerken met fabrikanten, overheden, verkopers en recyclagebedrijven. Het doel is om meer afval te verzamelen en om beter te controleren hoe de diverse recyclingplannen presteren.

Ten slotte zal Philips de informatie op zijn website verbeteren, om consumenten te helpen om hun afgedankte producten naar de juiste verzamelingspunten te brengen.

Philips hoopt uiteindelijk te komen tot collectieve recyclageplannen, waarbij iedereen – producenten, recyclagebedrijven, overheden – is betrokken. "Philips is ervan overtuigd dat zulke schema’s uiteindelijk betere resultaten opleveren dan individuele initiatieven."

"Verantwoordelijkheid afschuiven"

Greenpeace is echter allesbehalve overtuigd. De milieugroepering vindt dat Philips hiermee de verantwoordelijkheid probeert af te schuiven. "Greenpeace vindt het teleurstellend om te zien dat Philips consumenten, overheden en milieuorganisaties verantwoordelijk houdt voor het inzamelen en recycleren van zijn eigen giftige afval. Philips zou allereerst de eigen verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien", luidt het vandaag in een reactie.

De organisatie beaamt dat consumenten zelf hun apparaten moeten inleveren. "Maar het is Philips dat zelf nog steeds gevaarlijke stoffen in zijn apparaten verwerkt en daarom moet betalen voor de inzameling en recyclage van het giftige afval." Greenpeace betwijfelt of de inzamelproeven in India, Brazilië en Argentinië landelijk zullen worden uitgerold, en vindt de plannen voor de EU, Noord-Amerika en Japan niet concreet.

De milieuclub voerde in juni actie bij Philips-gebouwen in Nederland, Denemarken, India en Rusland. De elektronicagigant zegde volgens Greenpeace toen toe om vóór 15 juli zijn beleid te verbeteren. Philips hangt onderaan op de ranglijst van ‘groene’ elektronicabedrijven die Greenpeace regelmatig opstelt.

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.